lang cz lang en lang de mezera but video but mapa but1 hotel parking but
Chcete uspořádat společný zájezd pro své klienty nebo zaměstnance? Hotel Slavie je Váš ideální partner. Hotel se nacházi v samém středu lázeňského trojúhelníku, který společně tvoří města Františkovy Lázně, Mariánské lázně a Karlovy Vary a to vše nejdále do 50km od našeho hotelu. Ceny pro skupiny se liší v závislosti na ročním období a dostupnosti kapacit našeho Hotelu Slavie. Proto nás prosím nejprve kontaktujte.
 
Hrad Cheb
Centrum středověkého města Chebu je městskou památkovou rezervací. Chebský hrad - jedinečná ukázka Falce na našem území s unikátní dvojitou kaplí, která vznikla před koncem 12. století rozšířením a přestavěním staršího kamenného hradu na akropoli slovanského hradiště. Římský císař Friedrich I. Barbarossa ji začal budovat v roce 1179. Za vlády Friedricha II. na poč. 13. stol. byla postavena jedinečná dvojitá hradní kaple. Dnes jsou přístupné tři zachované románské objekty: Černá věž - postavena ze sopečného tufu, dvojitá patrová kaple románsko - gotická - kaple sv. Erharda a Uršuly a pobořený palác s unikátními pětidílnými románskými okny. V prostorách kasemat se nachází archeologická expozice k raným dějinám města. V expozici kamnářství si lze prohlédnout impozantní Chebská kamna krásenského sochaře Williho Russe z let 1941 - 1944. Chebský hrad je otevřen sezónně od dubna do října.
 
Špalíček
Špalíček je symbolem chebského náměstí. Tvoří jej bizarní komplex 11 domů rozdělených Kramářskou uličkou, který vyrůstal od 13. století na místě kramářských bud a masných krámů. Podle nejstaršího zobrazení z roku 1472 je půdorys těchto 2 bloků v podstatě zachován do dnešní doby. Zbořena byla třetí řada domů, která stála na západní straně náměstí.
 
Pěší zóna v Chebu
Cílem projektu je architektonické provázání pěší zóny s městskou památkovou rezervací. Součástí revitalizace je také vytvoření uměleckého díla v podobě demogramu (kryt odvodňovacího drenu komunikace ponese vybraná data z historie města Chebu), jenž bude procházet celou základní linií řešeného území a vytvoření sochy, v horní části náměstí. Pěší zónu v centru města Chebu tvoří ulice Svobody, která vyúsťuje z náměstí Krále Jiřího z Poděbrad a končí u vlakového nádraží. Rekonstrukce pěší zóny proběhla v úseku od náměstí Krále Jiřího z Poděbrad po Evropskou ulici a zahrne i související úseky ulic Šlikova, Obrněné brigády, Komenského a Májová.
 
"Krajinka" v Chebu
Toto ojedinělé místo slouží obyvatelům a návštěvníkům města k relaxaci a načerpání nových sil v několik let vybudované „Krajince“ v Chebu. Celý prostor začíná od hráze přehradní nádrže Skalka a pokračuje podél řeky Ohře až pod prostory chebského hradu, dále pak nahoru až k domu dětí a mládeže „Sova“. Je zde k nalezení rozmanitá květinová výstava, dále pak mnoho zeleně v celém prostoru. Návštěvníci se zde mohou setkat s konáním různých kulturních akcí, nově i vybudovanou lávkou přes řeku s rozhlednou. Najdete zde i různá zařízení pro děti, kluzavky, pískoviště atd. Nechybí zde ani dostatečné množství laviček pro každodenní odpočinek.
 
Přehradní nádrž Jesenice
Jedna z nejčistších přehrad na území Česka je Jesenice nedaleko Chebu, která zve ke kempování, vodním sportům i k rybaření. Dobré podmínky zde naleznou milovníci koupání i příznivci surfování, jachtingu a potápění. Na své si přijdou i ti nejmenší, třeba na vodním toboganu nebo v dětském koutku. Přehrada je známou tahovou zastávkou vodního ptactva. Nejčistší vodu v nejčistší přehradě v západních Čechách najdete u Hotel & autocamp Rybářská Bašta.
 
 
Kartarena Ypsilonka Cheb
Areál se rozkládá na ploše přes 70.000 m2 a jeho dominantou je závodní okruh s asfaltovým povrchem, vybudovaný dle požadavků světové automobilové federace CIK-FIA a také terénní trať pro Supermoto. K areálu samozřejmě patří potřebné technické a sociální zázemí pro pořádání závodů a jiných sportovních akcí. Součástí areálu je také rozsáhlá hlavní provozní budova, která nabízí restauraci pro 80 osob s vyhlídkovou terasou, kapacitu pro ubytování a moderní školící středisko. V areálu je provozována půjčovna motokár pro veřejnost s každodenním provozem (www.kartarena.eu).
 
Františkovy Lázně
Františkovy Lázně jsou vzdáleny od Chebu pouhých 5 kilometrů a jsou nejmenšími lázněmi slavného západočeského lázeňského trojúhelníku. Podobně jako Karlovy Vary a Mariánské Lázně se mohou pochlubit neobyčejným přírodním bohatstvím v podobě minerálních pramenů. Lázně byly založeny v roce 1793 a do dnešní doby si zachovaly svůj lázeňský charakter s historickou architekturou a půvabnými parky.
 
Aquaforum Františkovy Lázně
Od léta 2006 k Františkovým Lázním neodmyslitelně patří nové Aquaforum - krytý aquapark i venkovní bazény.
 
Golf Resort Františkovy Lázně
Je nejmladším a nejkrásnějším golfovým hřištěm České republiky. Hned za německou hranicí Vás v Hazlově u Františkových Lázní čeká sportovně náročné 18-ti jamkové golfové hřiště. Bylo otevřeno v roce 2002 v půvabné krajině chráněné přírodní oblasti povodí Ohře. 18 drah mezinárodního standardu bylo v přírodním stavu harmonicky začleněno do krajiny.
 
Komorní Hůrka
Komorní hůrka je naše nejmladší sopka - byla v činnosti před 850.000 lety, dokonce se vyskytl i názor, že svoji činnost ukončila před pouhými 350 000 lety. Na svou slávu není nijak nápadná - je to nevysoký, částečně zalesněný kopeček mezi Chebem a Františkovými Lázněmi. Nápadný kráterovitý útvar, který na něm najdeme, není ovšem původní kráter, ale starý lom. O Komorní hůrku se zajímal i básník J. W. Goethe. Pro historii geologie je Komorní hůrka místem téměř posvátným. Pro Goethovy ctitele také - ostatně je tu i jeho památník - ve skále zasazená pamětní deska a reliéf jeho hlavy.
 
Hrad Seeberg neboli Ostroh
Hrad Seeberg byl postaven koncem 12. století a sloužil jako vojenská obranná pevnost. První dochovaná písemná zmínka je z roku 1322 a píše se v ní o tom, že Ludvík Bavorský zastavil Chebsko králi Janu Lucemburskému za příslib podpory při jeho kandidatuře na císařský trůn. Zástavu nakonec nevyplatil a tak se celé Chebsko stalo majetkem Koruny české. V další listině z roku 1349 potvrzuje Karel IV. příslušnost hradu Seeberg k Čechám. V roce 1434 se stal majitelem bohatý chebský měšťan Kašpar Šlik. Po rodině Šliků se stal majitelem Kašpar Juncker, který hrad koupil v roce 1461. Další majitelé hradu se často střídali a nakonec byl dlouhá léta ve správě města Chebu. Návštěvníci si mohou hrad prohlédnout každý den od poloviny března do poloviny listopadu. V současnosti hrad návštěvníkům nabízí národopisné sbírky i ukázky měšťanských interiérů 19. století.
 
Přírodní rezervace SOOS
Leží 6 km severovýchodně od Františkových Lázní. Rezervace byla vyhlášena v roce 1964 na ploše 221 ha, Přístupná je jen část a to 1,2 km dlouhou podlážkovou naučnou stezkou s popisy a vysvětlivkami. Jedná se o rozlehlé rašeliniště a slatiniště, kde vyvěrá velké množství minerálních pramenů a čistý oxid ohličitý v tzv. mofetách - bahenních sopkách. Naučná stezka vede po dně vyschlého jezera, které mělo slanou (minerální) vodu. Dnes zde najdeme evropskou raritu - tzv. křemelinový štít - nahromaděnou křemelinu ze schránek jezerních řas rozsivek usazených na dně jezera. Je to "měsíční" krajina rozbrázděná erozí a pokrytá žlutou a bílou vrstvou vysrážených minerálních solí. V rezervaci žije řada chráněných živočichů a roste zde množství mokřadních a slanomilných rostlin. V areálu se nachází naučná stezka 1,2 km, geopark, muzeum s expozicí "Příroda Chebska" a "Příroda SOOSu" a nový pavilon s expozicí "Dějiny Země". Paleontologická prohlídka je provázena velkoplošnými reprodukcemi obrazů Zdeňka Buriana a modely prehistorických ještěrů v životní velikosti.
 
 
Motýlí farma Žirovice
V přízemí domu mají návštěvníci možnost si prohlédnout velkou sbírku exotických i domácích motýlů. V 1. patře - ve skleníku s tropickým klimatem - se návštěvníci ocitnou mezi volně létajícími motýly.
 
Poutní areál Mario Loreta - Starý Hrozňatov
Nejzápadnější Loreta v Čechách je ve Starém Hrozňatově u Chebu. Vybudovali ji chebští jezuité v letech 1664-1689. Po vysídlení Němců v r. 1945 objekt zpustl. Obnova lorety ve Starém Hrozňatově byla po změně politických poměrů v roce 1989 realizována díky velkorysé finanční pomoci společnosti Loreto-Verein ve Waldsassenu. Předsedou společnosti a hlavním iniciátorem celé záchrany byl ing. Anton Hart, rodák ze sousední obce Nový Hrozňatov. Dnes je opět místem setkávání katolíků z Čech a Německa. Navštěvuje jej i mnoho turistů z Čech i z celé Evropy.